Панти за летящи врати

Пантите за летящи врати са специфични панти, които позволяват движение на крилото свободно и в двете посоки и служат съответно да го връщат в изходно положение.