Брави за хотелски врати

Бравите за хотелски врати, са комбинация между дръжка и брава. Намират широко приложение, поради компактния си вид и лесния начин на боравене с тях. Предлагаме хотелски брави пригодени и за по-интензивно натоварване. Добре се съчетават с изискванията за контрол на достъпа.