Антипаник брави

Анти паник бравите на фирма CISA са подходящи за използуване в: хотели, летища, кинозали, дискотеки. Нощни заведения,административни сгради и училища. Отговарят на изискванията на противопожарните органи. Задължителни са за монтаж на евакуационните изходи на административни и обществени сгради.